mandag 14. mars 2011

Fargeoppgave

Akrylmaleri

Temaet for denne oppgaven var fargekontraster, fargebehandling, kontraster og hus. Penget var å arbeide med og bli bedre kjent me
d Johannes Ittens fargeteori (Ittens fargesirkel), og minst en av de følgende sju fargekontrastene hans:
  • Lys/mørk kontrast
  • Kald/varm kontrast
  • Komplementærkontrast
  • Simultankontrast
  • Kvalitetskontrast
  • Kvantitetskontrast
  • Egenkontrast

Jeg valgte å bruke bl.a. komplementærkontrast i akrylmaleriet mitt. Komplementærkontrast er den kontrasten som oppstår mellom to farger som står ovenfor hverandre i fargesirkelen, f.eks. rød og grønn, fiolett og gul, blå og oransje. Jeg brukte fiolett og gul som hovedfarger i maleriet, men eksprimenterte med ulike fargetoner for å skape liv i bildet.

Vi begynte med å gr
unne en A2 papp-plate med hvit akrylmaling, to lag på begge sider. Deretter malte jeg en fiolett bakgrunn for bildet, med variasjon i fargetone, penselstrøk og påføringsteknikk (svamp, pensel o.l.). Neste steg var å få husformene inn i bildet ved å bruke maskeringsteip. Poenget er at man bruker teipen til å forme husene, deretter male over igjen (med en annen farge enn bakgrunnen) og tilslutt fjerne teipen så bakgrunnsfargen kommer fram igjen hvor teipen hadde vært. Jeg malte over teip og bakgrunn med gult og oransje i ulike toner.

Den siste finishen, etter teipen var fjernet, var å ev. bearbeide overflaten. På overflaten brukte jeg sandpapir for å få frem litt av den fiolette bakgrunnen øverst i bildet, og transparet på noen av husene. Transparent blir gjennomsiktig når det tørker og skaper en litt skinnende overflate.


Utsnitt


Når akrylmaleriet var hengt opp skulle vi ta bilder av det for å bruke som motiv på takkekort til utplasseringsplassene vi har vært på i høst og i vår. Vi tok bilde av hele maleriet, og prøvde oss fram til vi fant et utsnitt fra maleriet vi likte. For å finne utsnittet delte vi et A4-ark i fire like strimler og satte dem sammen til en liten ramme. Et utsnitt er rett og slett et bilde av en liten del av et større bilde. Når man tar et utsnitt av noe kan må fremheve spennende detaljer og oppdage nye ting ved et bilde som man verken hadde lagt merke til eller tenkt på tidligere.

Jeg valgte å ta bilde av dette utsnittet fordi jeg synes det var en fin måte å få det skakke huset i bakgrunnen av maleriet tydeligere frem på. I tilleg mener jeg at i forhold til de litt "kjedelige" og stive høyblokkene skjer det mye mer i utsnittet av det skakke huset, det er mye mer liv og bevegelse.Middelalderen

Bysantinsk tid

Mosaikk

Mosaikk var en stor del av kunsten i det bysantinske kirkerommet. Mosaikk er mange små biter av et materiale, i ulike farger, satt sammen for å danne bilder og motiver. I den bysantinske kirkekunsten var mosaikkbildene laget av glass, ikke marmor som i antikken. Fordi mosaikken var laget av glass reflekterte veggene med mosaikk lyset i kirkerommet så det funklet og glitret. Dette ble sett på som et gjenskinn fra prakten i den himmelske by, Jerusalem.

Bruken av glorien som et tegn på guddommelighet i kristne billedframstillinger og ikoner er godt kjent, men ble først etablert som et fast kristent hellighetssymbol i bysantinsk tid. Glorien var en av flere symboler som ble etablert for å understreke guddommelighet, men som først ble brukt i forbindelse med keisere og kongelige.

Tusjtegningen nedenfor er av en mosaikkflis som fremstiller en påfugl og blomster. Mosaikkflisen kommer antagelig fra Nord-Afrika og er mest sannsynlig bare en liten del av en større gulvflate med mosaikk. Påfuglen er et svært vanlig motiv å finne i romersk og bysantinsk kunst, og den representerte ofte paradis, fornyelse og våren. At påfuglen ble sett på som et symbol på våren, kan tenkes å være fordi de praktfulle fjærene vokser frem hver vår. Påfugler ble assosiert med det himmelske riket, og manke velstående personer hadde derfor gjerne påfugler spankulerende rundt i hagen.Gotikken

Ordet “gotikk” er opprinnelig en nedsettende betegnelse som ble brukt i renessansen om de germanske barbarene, goterne. Den kunstneriske og arkitektoniske stilen under renessansen ble sett på som en tilbakevending til de klassiske romerske og greske idealene, og under gotikken så man følgene av en stil som goterne hadde brakt med seg. I dag brukes navnet på den historiske perioden uten å ha noen form for negativ betydning.

Glassmaleri

I gotisk arkitektur finner man mange fargerike glassmalerier som gjengir tradisjonelle kristne motiver. Glassmalerier er laget av glassbiter i ulike farger og fasonger innfattet med bly. Glassmaleriene forbindes også med middelalderens syn på lyset som noe hellig; som en utstråling av det gudommelige. Lyset som kom inn i kirkerommet gjennom de store vinduene markerte Guds tilstedeværelse, og på samme måte som mosaikken i det bysantinske kirkerommet, ga det et gjenskinn av den himmelske salighet.

I kunst fra gotikken legges det vekt på de menneskelige og menneske-like sidene ved Jesus. Hans liv på jorden og hans død får større oppmerksomhet i kunsten, blant annet blir korsfestelsesmotivet svært sentralt. Senere i gotikken blir Jesu lidelse og smerte tydeligere fremhevet i kunsten, dette var for å vekke de troendes innlevelse og medfølelse. Korsfestelsesmotivet omfatter også alltid en sørgende Maria og en ung fremstilling av Johannes som trykker hånden bedrøvet mot kinnet.


Denne tusjtegningen er av et glassmaleri som fremstiller korsfestelsesmotivet slik det er beskrevet i teksten ovenfor.