mandag 17. januar 2011

Mønster og fargekontraster

Vi har nylig avsluttet en Photoshop-oppgave i faget "Kvalitet og dokumentasjon" som dreide seg om (som tittelen tilsier) mønster og fargekontraster. Oppgaven gikk ut på å arbeide med tre ulike fargekontraster for et flatemønster vi selv hadde laget.

For å få til flatemønsteret begynte vi å skissere ulike forslag til et mønsterelement, helt til vi kom fram til et utkast vi var fornøyde
med. Vi fintegnet skissen for hånd, og scannet den inn for videre arbeid i Photashop. Deretter satte vi sammen mønsterelementet til en rapport (et "nytt" mønster med mønsterelementet som oppbygning). Rapporten brukte vi videre for å lage border, for til slutt å dekke et A4-ark med border (altså blir dette flatemønsteret).
Mønsterelement, rapport og flatemønsterDe tre fargekontrastene vi skulle arbeide med var
  • Varm/kald-kontrast
  • Komplementærkontrast
  • Kvalitetskontrast
Her er resultatet:Varm/kald-kontrast

Komplementærkontrast
Kvalitetskontrast

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar